Gå vidare till innehållet

Pressmeddelande – Helsingborg, Sverige den 24 maj 2010

Meerwind offentliggör tillägg till erbjudandehandling

Meerwind AB (“Meerwind”) offentliggör idag tillägg till tidigare offentliggjord erbjudandehandling avseende Meerwinds kontanterbjudande, i enlighet med bestämmelserna om budplikt, till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) (“Rörvik Timber”).

Tillägget till erbjudandehandlingen har upprättats med anledning av att Rörvik Timbers styrelse den 21 maj 2010 offentliggjorde ett uttalande avseende Meerwinds erbjudande.

Tillägget till erbjudandehandlingen finns tillgängligt på www.meerwind.se och www.carnegie.se.

Acceptperioden löper till och med den 4 juni 2010 och redovisning av likvid beräknas påbörjas omkring den 11 juni 2009.

För ytterligare information:

Meerwind AB

Sven A. Olsson

Telefon: 0768 71 54 30 eller 0708 24 19 70

www.meerwind.se

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lag om värdepappersmarknaden, lag om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 17.30 den 24 maj 2010.

Ladda ner detta pressmeddelande i PDF-format