Gå vidare till innehållet

Pressmeddelande – Helsingborg, Sverige den 10 maj 2010

Meerwind offentliggör erbjudandehandling

Meerwind AB (“Meerwind”) offentliggör erbjudandehandlingen avseende Meerwinds kontanterbjudande, i enlighet med bestämmelserna om budplikt, till aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner i Rörvik Timber AB (publ) (”Rörvik Timber” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga aktier av såväl serie A som serie B liksom samtliga utestående teckningsoptioner i Rörvik Timber till Meerwind (”Erbjudandet”).

Erbjudandehandlingen avseende Meerwinds erbjudande till aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner i Rörvik Timber kommer att distribueras till direktregistrerade aktieägare i Rörvik Timber samt kostnadsfritt tillhandahållas hos Meerwind, Pålsgatan 38 B, 252 21 Helsingborg, och hos Carnegie Investment Bank AB, Regeringsgatan 56, 103 38 Stockholm. Erbjudandehandlingen finns även tillgänglig på www.meerwind.se och www.carnegie.se.

Anmälningsperioden för erbjudandet förväntas löpa från och med den 12 maj 2010 till och med den 4 juni 2010.

För ytterligare information:

Meerwind AB

Sven A. Olsson

Telefon: 0768 71 54 30 eller 0708 24 19 70

www.meerwind.se

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lag om värdepappersmarknaden, lag om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 16.00 den 10 maj 2010.

Ladda ner detta pressmeddelande i PDF-format