Gå vidare till innehållet

Pressmeddelande – Stockholm, Sverige den 7 april 2010

Meerwind AB har förvärvat A-aktier och teckningsrätter i Rörvik Timber AB, vilket föranleder budplikt. Klargörande med anledning av pressuppgifter.

Meerwind AB (”Meerwind”) har idag fullföljt avtal om förvärv av A-aktier och teckningsrätter i Rörvik Timber AB (”Rörvik Timber” eller ”Bolaget”). Mot bakgrund härav och de pressuppgifter som bland annat lämnats i dagens upplaga av Dagens Industri rörande nämnda förvärv meddelas följande. Meerwind avser att inom 4 veckor återkomma med besked om ett eventuellt offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Bolaget.

Meerwind har idag fullföljt avtal om förvärv av 1 573 802 aktier av serie A i Rörvik Timber, motsvarande 11,4 procent av kapitalet och 51,7 procent av rösterna. Det avtalade priset för A-aktierna är 0,675676 kronor/aktie. Därtill har Meerwind förvärvat 263 348 447 teckningsrätter, till ett pris om 0,175676 kronor per teckningsrätt, som ger rätt att teckna lika många B-aktier för 0,50 kronor/aktie.

Meerwind har genom att fullfölja förvärvet enligt ovan uppnått en ägarandel överstigande 30 procent av rösterna i Rörvik Timber. Detta innebär att Meerwind är skyldigt att lämna ett så kallat budpliktsbud till samtliga aktieägare i Rörvik Timber. Om ett sådant erbjudande lämnas kommer priset per aktie, oavsett aktieslag, att uppgå till 0,675676 kronor/aktie. Aktieägare i Rörvik Timber bör notera att priset är lägre än aktiekursen per 6 april 2010. Aktieägare bör också notera att budplikten kan bortfalla bland annat om Meerwind inom ovan angivna fyraveckorsperiod avyttrar så många aktier att Meerwind efter sådan avyttring innehar färre än 30 procent av rösterna i Rörvik Timber.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven A Olsson, styrelseledamot, Meerwind AB,

telefonnummer + 46 768 715430 eller +46 708 241970.

Om Meerwind

Meerwind AB är ett helägt dotterbolag till Clearwater Advisors Corp., holdingbolaget till Gunvor Group. Gunvor Group är en av världens största oberoende energihandelsföretag med en omsättning på 53 miljarder dollar år 2009. Verksamheten är framförallt inriktad på handel med olja. Under senare år har gruppen expanderat internationellt och sedan 2009 även diversifierat verksamheten till andra energislag med syfte att skapa en integrerad global energikoncern. För ytterligare information om Meerwind, se www.meerwind.se och Gunvor Group, se www.gunvorgroup.com.

Ladda ner detta pressmeddelande i PDF-format