Gå vidare till innehållet

Meerwind AB är ett helägt dotterbolag till Clearwater Advisors Corp., holdingbolaget till Gunvor Group. Gunvor Group är en av världens största oberoende energihandelsföretag med en omsättning på 53 miljarder dollar år 2009.

Verksamheten är framförallt inriktad på handel med olja. Under senare år har gruppen expanderat internationellt och sedan 2009 även diversifierat verksamheten till andra energislag med syfte att skapa en integrerad global energikoncern.

För ytterligare information om Gunvor Group, vänligen se www.gunvorgroup.com.

Erbjudandehandling

Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (pdf)

Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna
och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (pdf)

Tillägg 2 till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna
och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (pdf)

Pressreleaser

2010-06-08

Meerwind AB offentliggör utfallet av och fullföljer erbjudandet till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ)

Läs hela pressmeddelandet

2010-05-31

Meerwind offentliggör ytterligare ett tillägg till erbjudandehandling

Läs hela pressmeddelandet

2010-05-24

Meerwind offentliggör tillägg till erbjudandehandling

Läs hela pressmeddelandet

2010-05-10

Meerwind offentliggör erbjudandehandling

Läs hela pressmeddelandet

2010-04-22

Meerwind lämnar kontanterbjudande till aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner i Rörvik Timber i enlighet med bestämmelserna om budplikt

Läs hela pressmeddelandet

2010-04-07

Meerwind AB har förvärvat A-aktier och teckningsrätter i Rörvik Timber AB, vilket föranleder budplikt. Klargörande med anledning av pressuppgifter.

Läs hela pressmeddelandet